استانداردهای لوله پلی اتیلن


استانداردهای لوله پلی اتیلن

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد. تولید لوله های پلی اتیلن مانند هر تولید دیگری باید دارای استانداردهایی باشد و قبل از گرفتن استاندارد محصول، آزمون هایی گرفته شود تا صلاحیت و کیفیت آن محصول برای گرفتن استاندارد مشخص شود.

انواع استانداردهای لوله پلی اتیلن

در اینجا برخی از استانداردهای لوله های پلی اتیلن و خلاصه ای از کاربردآن ها را به شما معرفی می کنیم.

استانداردهای ISO

استاندارد شماره 14427-7 :

سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن- راهنمایی ارزیابی انطباق

استاندارد شماره 14427-2 :

لوله ها- سامانه های لوله گذاری برای کاربر ها آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن

استاندارد شماره 14427-5 :

کارایی سامانه- سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن

استاندارد شماره 14427-1 :

کلیات - سامانه های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن 

استاندارد شماره 14427-6 :

کارایی سامانه- سامانه های لوله گذاری برای کاربر های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن

استاندارد شماره 14427-3 :

اتصالات- سامانه لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن

استاندارد شماره 14427-4 :

شیر آلات- سامانه لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی اتیلن

استاندارد شماره 7175-1 :

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی، اندازه گیری ابعاد، روش آزمون

استاندارد شماره 14474 :

لوله های پلی اتیلن و اتصالات آن، اتصالات فشار قوی با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی

 استاندارد شماره  13316 :

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن، آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن

استاندارد شماره 7175-2 :

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی، اندازه گیری مقدار دوده، روش آزمون

استاندارد شماره 13183 :

لوله های پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن، آماده سازی آزمون سوار شده بین لوله های پلی اتیلن ( PE ) و اتصال دهنده جوش الکتریکی

استاندارد شماره-7175-3 :

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی، اندازه گیری بازگشت حرارتی، روش آزمون

استاندارد شماره 7175 - 6 :

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی، بررسی چگونگی پراکنش دوده، روش آزمون

استاندارد شماره 7175-8 :

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی، مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی، روش آزمون

استاندارد شماره 14563 :

لوله های پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن، ضرایب کاهش فشار در سامانه خط لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در دمای بیش از 20 درجه سانتی گراد

استاندارد شماره 12439 :

لوله های تحت فشار پلی اتیلن ( PE ) اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مکانیکی، الزامات و روش آزمون فشار پایین داخلی ( نشتی به داخل )

استاندارد شماره 12440 :

اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن، آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

استانداردهای ملی 14427

استاندارد ملی 14427 الزامات سامانه لوله گذاری، ویژگی کلی لوله ها و اجزاء ساخته شده از پلی اتيلن را مشخص می كند. هدف از تدوین و ایجاد این استاندارد، ارائه ی ویژگی های لوله های پلی اتیلن برای كاربردهای مدفون در خاك یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشاميدنی و آب خام قبل از تصفيه، آبرسانی برای ساير مصارف، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی تحت فشار است.

استاندارد ملی 14427 در هفت بخش تدوین شده است که بخش ششم آن تا حال حاضر به تصویب نرسیده است ولی شش بخش دیگر لازم الاجرا می باشند. همچنین استاندارد ملي 14427، طيفي از فشارهاي كاري مجاز را در بر مي گيرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودني ها را نيز ارائه مي دهد. الزامات و روش های آزمون سامانه لوله گذاري در استانداردهاي ملي استاندارد 14427-2،  استاندارد 14427-3  و استاندارد 14427-4  مشخص مي شوند. الزامات كارايي سامانه در استاندارد ملي، استاندارد 14427-5  و راهنماي ارزيابي انطباق در استاندارد ملي استاندارد 14427-7 ارائه مي شود .

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در انتقال آب خام و آبرسانی برای مصارف انسانی در كاربرد آب غیر آشامیدنی، هنگام تماس با آب نباید حاوی اجزاء سمی بوده و به رشد میكرو ارگانیسم ها كمك كنند. همچنین نباید منجر به تغییر بو، مزه و رنگ آب شوند. لوله های مورد استفاده در آبرسانی برای مصارف انسانی در كاربرد آب آشامیدنی، از نظر بهداشتی باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا سایر مراجع ذی صلاح تأیید شوند.

استانداردهای ISO

سازمان بين‌المللي استاندارد ISO با هدف يكپارچه سازی تدوين استاندارد در سراسر جهان و ايجاد تسهيلات در تجارت بين‌المللي و همچنین حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و توسعه همكاري هاي علمي تكنولوژيكي اقتصادي در تاریخ 24 فوريه 1947 و با عضويت 25 كشور به فعالیت خود را آغاز نمود. پس از آن با پیوستن تدريجي دیگر كشورهاي جهان اعضای اين سازمان به 132 کشور رسید. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نیز یکی از اعضاي اصلي این سازمان می باشد که به مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی پرداخته است. استانداردهای این سازمان در حال حاضر به 11950 مورد رسیده که این مقدار توسط 2856 کمیته تدوین و بررسی شده است.

 iso standard

استانداردهای ایزو و کیفیت

سازمان بین المللی استاندارد برای رفع نیاز شرکت ها، استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است که از جمله معروف ترین آنها ایزو 9000 بوده و موج آن تعداد زیادی شرکت های ایرانی را فرا گرفته است. البته لازم به ذکر است که استاندارد ایزو با استاندارهای تضمین کیفیت معنای متفاوتی را دارد ولی در ایران همچنان بسیاری از مردم و مدیران این دو استاندارد را با هم اشتباه می گیرند.

تفاوت استانداردهای « تضمین کیفیت » با استانداردهای « کیفیت محصول » بر میگردد به دید کلی ما به کیفیت شرکت و محصول مورد نظرمان. معمولا منظور از استانداردهای محصول حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت مورد درخواست است. درحالیکه استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرآیندهای آن را نشان می دهند.

مثلا استاندارد محصول مشخصه های محصول مورد نظر ما را از نظر، استحکام، دوام و ... تعیین می کند تا حداقل کیفیت قابل قبول را داشته باشد. اما استاندارد تضمین کیفیت تنها بر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت که می باید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید، طراحی و خرید انجام می گیرد، تاکید می کند.

انواع استانداردهای ایزو

استاندارد ایزو انواع مختلفی دارد که در مطلب زیر به آن ها و جزئی از مشخصات آن ها می پردازیم:

ISO 4427 : Polyethylene (PE) pipes for water supply – specifications

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 4427-2 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2: Pipes

ISO 4427-3 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 3: Fittings

ISO 4437 : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels- Metric series – specifications

ISO 442-2 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2:Pipes

ISO 1969 : Fibre Ropes – polyethylene – 3- and 4 strand ropes

ISO 2268 : Surface active agents (non Ionic) -Determination of polyethylene glycols and non ionic active matter (Adducts)-Weibull method

ISO 3458 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) Pressure pipes – test of leakproofness under internal pressure

ISO 3459 : Polyethylene (PE) Pressure pipes – joints assembled with mechanical fitting- Internal under-Pressure test method and requirment

ISO 3501 : Assembled joints between fittings and polyethylene )PE) pressure pipes- Test of resistance to pull out

ISO 3503 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes-Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending

ISO 3633 : UPVC pipes and fittings for soil and wasfe discharge (low and hightemperature) Systems inside buildings – Specifications

ISO 3663 : Polyethylene (PE) pressure pipes and fittings, metric series – Dimensions of flanges

ISO 4059 : polyethylene (PE) pipes – pressure drop in Mechanical pipe-jointing systems – method of test and requirments

ISO 6402-2 : Plastics -Acrylonitrile styrene acrylate (ASA), acrylonitrile (ethylene propylene diene) styrene (AEPDS) and acrylonitrile (Chlorinated polyethylene) styrene (ACS) moulding and extrusion materials , Part 2: Preparation of test speciments and detemination of properties

ISO 7214 : Cellular Plastics – Polyethylene – Methods of test

ISO 8005-3 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels – metric series – Specifications , Part 3: Electrofusion fittings

ISO 8180 : Ductile iron pipes – polyethylene sleeving

ISO 8283-2 : Plastics pipes and fittings – Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings , Part 2: Polyethylene

ISO 8770 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (Low and high temperature) inside buildings – Polyethylene

ISO 8772 : High density Polyethylene (HDPE) pipes and fittings for buried drainage and sewerage systems -Specifications

ISO 8796 : Polyethylene PE 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals — Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings — Test method and requirements

ISO 9625:Mechinal Joint fittings for use eith polyethylene pressure pipes for irrigation purposes

ISO 10933 : Polyethylene (PE) valves for gas distribution systems

ISO 11413 : Plastics pipe and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting

ISO 11414 : Plastics pipes and fittings – preparation of polyethylene (PE) pipe / pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

ISO 13460 : Agricultural irrigation equipment – plastics saddles for polyethylene pressure pipes

ISO 13480 : polyethylene pipes – resistance to slow crack growth – Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 C

ISO 13954 : Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 13955 : Plastics pipes and fittings – crushing decohesion test for polyethylene (PE) electro fusion assemblies

ISO 13957 : Plastics pipes and fittings – polyethylene (PE) tapping tees – Test method for impact resistance

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings – mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 14531 – 2 : Plastics pipes and fittings – Crosslinked polyethylene (PEX) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series- Specifications , Part2 : Fittings fir heat fusion jointing

ISO 15875-1 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 1: General

ISO 15875-2 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 2: Pipes

ISO 15875-3 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 3: Fittings

ISO 15875-5 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 5: Fitness for purpose of the system

ISO 16241 : Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products-PENT

ISO 161-1 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal outside diameters and nominal pressures , Part 1:Metric Series

ISO 264 :Unplasticized Polyvinyl chloride (PVC) Fittings With plain Sockets for pipes under pressure -laying length-Metric series

ISO 727 : Fittings of unplasticized polyvinyl chloride (UPVC),chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain socjets for pipes under pressure – Dimensions of sockets – Metric series

ISO 727-1 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 1: Metric Series

ISO 727-2 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 2: Inch Based series

ISO 1167 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids-Resistance to internal pressure – test method

ISO 1167-1 :Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

ISO 3663 : Polyethylene (PE) Pressure pipes and fittings, Metric series , Dimensions of flanges

ISO 4433-1: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 1 : Immersion test method

ISO 4433-2: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 2 : Polyolefin pipes

ISO 4433-3: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 3 : Upvc,Hi-PVC , CPVC

ISO 4433-4: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 4 : poly (vinylidene fluoride)(PVDF) pipes

ISO 4433-COR1: Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications ,TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 9080 : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9623 : PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for fluids under pressure – Design lengths and size of threads- Metric Series

ISO 9624 : Thermoplastics pipes for fluids under pressure-Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges

ISO 12162 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient

ISO 12167-1 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 1: Butt fusion

ISO 12167-2 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 2: Electrofusion

ISO 12167-3 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 3:Operator`s badge

ISO 12167-4 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 4:Traceability coding

ISO 13477 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test)

ISO 13478 : thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) – Full scale test

ISO 13479 : Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes

ISO 13480 : Polyethylene pipes – resistance to slow crack growth-Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systeme for use at temperatures above 20 C

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings — Mechanicaljoint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 10358 – TR : Plastic pipes and fittings-Combined chemical-resistance classification table

ISO 10837 – TR : Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings

ISO 11295 – TR : techniques for rehabilitation of pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings

ISO 11647 – TR : Fusion Compatibility of polyethylene (PE) pipe and fittings

ISO 13950 – TR : Plastics Pipes and fittings – Automatic recognition systems for electrofusion

 

Copy Right 2018 - 2021 Design By Moeinnet Group